Inżynier biomedyczny – czy to dobry zawód?

Wybór dobrego kierunku kształcenia nie jest łatwy. Obecnie po prostu trudno przewidzieć, jakie będą dalej szanse na rynku pracy. Wciąż powstają nowe kierunki, które mają być idealnie dostosowane do potrzeb rynku pracy, choć w praktyce różnie z tym bywa. Inżynier biomedyczny też jest uznawany za jeden z takich zawodów przyszłości. To kierunek stosunkowo nowy, niewielu jest absolwentów tego kierunku, niewiele osób się na nim kształci. Jeśli chodzi o perspektywy – te mogą być dobre, ale po kilkoma warunkami. Na pewno najlepsze warunki będą mieć osoby, które są zainteresowane pracą naukowa. Nie poprzestają na zdobyciu tytułu, jakim jest Inżynier biomedyczny, ale kształcą się dalej, na studiach magisterskich i doktoranckich. Takie osoby, które wybierają w tej dziedzinie pracę naukową, mają na pewno łatwiej, gdyż ta praca wiąże się z innowacjami, z nowymi konstrukcjami. By móc dalej się rozwijać w tym zawodzie i zdobywać uprawnienia zawodowe, np. w zakresie serwisowania sprzętu medycznego – trzeba wypracować lata praktyki. Dlatego sam tytuł Inżynier biomedyczny nie wystarczy. Ścieżka kariery po tym kierunku owszem jest, ale trzeba będzie naprawdę bardzo się strać i kontynuować naukę jeszcze po zaskoczeniu studiów. Inżynier biomedyczny musi być więc gotowy na to, że wcale nie tak łatwo będzie mu wystartować w zawodzie. Są jednak firmy, produkujące i dystrybuujące taki specjalistyczny sprzęt – na pewno do nich powinien się zgłosić absolwent tego kierunku. Inżynier biomedyczny może tam podjąć pracę np. po skończonych praktykach studenckich, to zdarza się całkiem często. Zresztą te praktyki są właśnie sprawdzianem tego, czy faktycznie dana sobą się nadaje do takiej pracy. Dlatego warto wybrać praktyki zgodnie z zainteresowaniami naukowymi i badawczymi – a trzeba pamiętać o tym, że jest to kierunek interdyscyplinarny, dlatego te dziedziny zainteresowań mogą być bardzo rozległe. Dlatego każdy może wybrać bez problemu coś dla siebie, coś związanego z dalszą karierą, jaką planuje. Inżynier biomedyczny na pewno ma mnóstwo możliwości rozwijania swojej kariery zawodowej. Dlatego trzeba dobrze wybrać studia i praktyki, dodatkowe zajęcia. Tutaj możliwości kształtowania swojej nauki są różne, są zajęcia fakultatywne, można brać udział w różnych projektach badawczych. Generalnie inżynieria biomedyczna jest kierunkiem, który łączy przede wszystkim wiedzę z dziedziny medycyny z umiejętnościami technicznymi. Ma to na celu wyedukowanie absolwenta, który będzie mógł pracować w tych właśnie obszarach, gdzie łączy się widza medyczna z inżynieryjnymi możliwościami, czyli z konstruowaniem, projektowaniem, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu fizyki itd. w praktyce. Tutaj więc są różne możliwości łączenia tych kierunków, można też po ukończeniu takiego kierunku wybrać inną drogę dalszego kształcenia. Na pewno nie jest to kierunek popularny – to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony, nie ma jeszcze tak dobrego i dużego rynku pracy dla absolwentów, choć ich także jest niezbyt wielu. Jednakże trzeba przyznać, że jeszcze wiele w tej dziedzinie musi się zmienić, by warunki były sprzyjające. Faktem jest, że współpraca medycyny z dziedzinami technicznymi będzie się umacniać, gdyż nowoczesna medycyna to w dużej mierze innowacyjność, opierająca się na wykorzystywaniu coraz skuteczniejszych, bezpieczniejszych i precyzyjniejszych urządzeń. Dlatego tutaj współpraca z inżynieria będzie na pewno koniecznością. Stąd takie zapotrzebowanie na to, by faktycznie rozwijać te dziedziny, by szukać nowych i innowacyjnych możliwości, które mogłyby dać w tym względzie najlepsze i najciekawsze efekty.

Dodaj komentarz