Studiowanie na kierunkach medycznych

Medycyna – nauka znana od czasów starożytnych, a może i dawniejszych. Tylko oczywiście w zupełnie innej formie niż ta dzisiejsza. Medycyna poszła naprzód, a personel świadczący usługi medyczne lub po prostu służba zdrowia to kompetentny personel posiadający niekiedy dużą wiedzę. Współcześnie oprócz samej medycyny można studiować również inne kierunki z nią związane. Farmacja, biotechnologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczne – to tylko niektóre z nich. Nie wspominając oczywiście o pielęgniarstwie. Są to trudne studia, a ich wybór powinien być odpowiedzialną decyzją.

Istnieje pojęcie średniego personelu medycznego. Mówiąc w skrócie chodzi tutaj o personel szpitali, który zajmuje się wykonywaniem badań, przygotowywaniem ich do analiz i diagnoz, personel, który dogląda pacjentów itp. Słowem analitycy medyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, niekiedy masażyści, specjaliści różnych badań itp. Niekiedy nawet mikrobiolodzy i specjaliści do spraw sterylizacji medycznej. Jakkolwiek by to nie dziwiło należy zdawać sobie z czegoś sprawę. Sprzęt medyczny wymaga odpowiedniej sterylizacji, a nie jest to rzecz prosta. Niektóre rzeczy musimy umieszczać w autoklawach, gdzie zostaną one poddawane specyficznym procesom mającym na celu ich totalne wyjałowienie.

Kiedyś istniały, i w pewnym stopniu dalej funkcjonują, policealne szkoły medyczne. Ale od czasu wejście do Unii Europejskiej jest tendencja do kształcenia ludzi na studiach medycznych, przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich. Takie rozwiązanie nierzadko wywołuje żarliwe dyskusje o sensowność studiów. Jakby nie było jest jedna zaleta takiego stanu rzeczy – po ukończeniu takich studiów można śmiało jechać do któregoś z państw Unii Europejskiej i tam szukać pracy. I w tym momencie pojawia się pewien problem. Chodzi o pielęgniarki. Mówi się, że one masowo opuszczają nasz kraj. Pielęgniarka to trudny zawód o czym panie wybierające się na tym kierunek powinny pamiętać. Funkcjonuje w naszym języku określenie służba zdrowia. No właśnie, służba. Nie chodzi tutaj dosłownie o służbę, ale o pewne poświęcenie. Zawody medyczne są odpowiedzialne, tutaj w grę wchodzi ochrona życia i zdrowia. Trzeba być odpowiedzialnym, wytrwałym, silnym itp.

Jakimi cechami powinien się odznaczać kandydat wybierający kierunki medyczne? Przede wszystkim powinien on posiadać niemałą wiedzę z biologii, chemii, nierzadko również fizyki. A poza tym powinien być silny psychicznie, cierpliwy, skrupulatny i w ogóle bardzo cierpliwy. Nie każdy się do tego nadaje. Podczas studiowania samej medycyny studenci, przyszli lekarze, mają m.in. przeprowadzić autopsję. Do tego trzeba się nadawać. Nie każdy jest w stanie na to patrzeć. A co dopiero to wykonać. Medycyna trwa lat sześć w http://rymmition.co.pl/. A potem trzeba jeszcze odbyć stać. Zresztą po każdym kierunku medycznym należy odbyć stać, aby móc pracować w swoim zawodzie. Jest to droga długa i trudna.

Praca w placówce służby zdrowia to praca trudna i niewdzięczna. Nie ma się więc co dziwić, że wielu przedstawicielu służby zdrowia wyjeżdża za granicę. Czy to kwestia samych poborów? Aby to zrozumieć, należy w tym siedzieć. Na razie szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą funkcjonować. Zobaczymy co będzie za jakiś czas.

Dodaj komentarz