Położnictwo jako kierunek kształcenia

Poród jest wyjątkowym przeżyciem dla kobiety i jej rodziny. Dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka oraz przygotowanie. Ważne jest zaufanie do osób, które będą przygotowywać kobietę do porodu oraz poród przyjmować. Do takich osób trzeba mieć zaufanie, gdyż jest to bardzo stresująca sytuacja życiowa. Od wiedzy, kompetencji, ale też podejścia personelu medycznego wiele zależy. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takiego ważnego życiowego wydarzenia, jakim jest właśnie poród. Asystowanie przy porodzie, odbieranie porodu, opieka nad matką oraz dzieckiem – tym zajmuje się położna. Obecnie by wykonywać ten zawód, trzeba mieć odpowiednie uprawniania. Można skończyć odpowiedni kierunek studiów położnictwo lub też pielęgniarstwo z taką właśnie specjalizacją. Poród to wydarzenie, które może przybierać różne formy. Dlatego personel medyczny, który się zajmuje przygotowaniem do porodu, odbieraniem porodu oraz opieką okołoporodową, musi być gotowy na różne sytuacje. Trzeba więc wiedzieć, jak reagować, konieczna jest wiedza praktyczna i doświadczenie. To zdobywa się latami, asystując bardziej doświadczonym osobom przy porodach. Poród co prawda jest naturalną czynnością, jednak nie oznacza to, że nie niesie zagrożeń. Jest mnóstwo zagrożeń, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Poza tym jak widomo, u każdej kobiety poród może wygadać nieco inaczej. Począwszy od reakcji organizmu, poprzez długość trwania porodu, komplikacje trakcie lub ich brak. To wszystko jest kwestią indywidualną. Dlatego tutaj nie może być takiego bardzo schematycznego podejścia – owszem, poród wymaga przestrzegania planu, wytycznych i zaleceń. Trzeba jednak umieć obserwować wszelkie odchylenia od normy w tym zakresie, by nie przegapić symptomów, które nakazują zachowanie niestandardowe np. cesarskie cięcie. Poród musi być więc obserwowany, by można było podjąć w stosownym czasie odpowiednie działania. Bardzo zmieniły się standardy opieki okołoporodowej, mniej jest komplikacji. Właściwie w porównaniu z dawnymi czasami jest o niebo lepiej. Jednak jak się okazuje, wciąż zdarzają się skomplikowane porody, trudne przeżycia. Dlatego matka przed porodem, w jego trakcie jak i po powinna zostać objęta należytą opieką. Nie można tego zaniedbywać, kobieta, która rodzi wymaga szczególnej opieki, jest to ogromny stres, więc nie może tego jeszcze pogłębiać np. niekompetencja czy nieżyczliwość personelu medycznego, co się niestety także zdarza. Tak więc warto dążyć do wyeliminowania takich niedobrych zjawisk.

Dodaj komentarz