Diagnoza to podstawa

Aby móc prawidłowo wyleczyć chorobę, wpierw należy odkryć jej źródło. Do leczenia wpierw potrzebna jest diagnoza. A więc i ludzie którzy ją wykonają, czeli diagności. Analityka medyczna to trudny kierunek. Można ukończyć szkołę policealną o tym profilu, a można również